Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

 A. Một hình trụ

 B. Một hình nón

 C. Một hình nón cụt

 D. Hai hình nón

Câu 2. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Một hình nón có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua trục tạo thành một tam giác ABC đều có cạnh bằng a, biết B, C thuộc đường tròn đáy. Thể tích của khối nón là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2). Khi tam giác SAC quay quanh cạnh SA thì đường gấp khúc SAC tạo thành một hình nón tròn xoay. Thể tích của khối nón tròn xoay đó là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Trong không gian, cho tam giác ABC cân tại A, AB = Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2), BC = 2a . Gọi H là trung điểm của BC. Tính thể tích V của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AH.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2). Thể tích của hình nón đỉnh S đáy là đường tròn ngoại tiếp ABCD là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều SABC cạnh a, có diện tích xung quanh là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D.

Gọi O là giao điểm của BC và AD.

Khi quay hình ABCD quanh BC tức là quay tam giác vuông OBA quanh OB và quay tam giác vuông OCD quanh OC. Mỗi hình quay sẽ tạo ra một hình nón nên hình tạo ra sẽ tạo ra 2 hình nón.

Câu 2. Chọn C

Đường cao của hình nón là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Một đường sinh của hình nón là AB và l = AB = a

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Chọn D.

Đường sinh của hình nón Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Diện tích xung quanh: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn C.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Chọn D

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Gọi O là tâm của đường tròn đáy ⇒ SO ⊥ (ABC)

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-2-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa