Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3); B(1;0;-1) và C(-1;2;0). Tính Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2) ?

Quảng cáo

 A. (2;3;8)

 B. (6;-8;-4)

 C. (6;8;-4)

 D. (2;-3;8)

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có A(1;0;2), B(-2;1;3), C(3;2;4), D(6;9;-5). Tìm tọa độ trọng tâm G của tứ diện ABCD

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;1), B(2;-1;2). Điểm M trên trục Ox và cách đều hai điểm A, B có tọa độ là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Cho Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2). Với giá trị nào của m thì ba vectơ trên đồng phẳng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2;5;3), B(3;7;4), C(x;y;6). Giá trị của x, y để ba điểm A, B, C thẳng hàng là

Quảng cáo

 A. x = 5; y = 11.

 B. x = -5; y = 11.

 C. x = -11; y = -5.

 D. x = 11; y = 5

Câu 6. Trong không gian cho A(1;1;1);B(2;3;4) và C(7;7;5). Diện tích của hình bình hành đó bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Cho A(1;-2;0), B(3;3;2), C(-1;2;2), D(3;3;1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng

 A. 5.

 B. 4.

 C. 3.

 D. 6.

Câu 8. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;-2;0), B(3;3;2), C(-1;2;2), D(3;3;1). Độ dài đường cao của tứ diện ABCD hạ từ đỉnh D xuống mặt phẳng (ABC) là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Chọn D.

Quảng cáo

Gọi G(a,b,c) là trọng tâm của tứ diện, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Chọn C.

Do điểm M thuộc trục Ox nên M(a,0,0)

Vì M cách đều hai điểm A, B nên MA = MB hay

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Chọn A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Để 3 điểm A, B, C thẳng hàng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2) cùng phương:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-3-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa