Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho số phức z = 5 - 4i. Môđun của số phức z là

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Cho số phức z = - 6i + 6. Số phức liên hợp của z là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Các số thực x, y thỏa mãn: 3x + y + 5xi = 2y - 1 + (x - y)i là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 - 3i. Tính z1.z2?

 A. 1 + 3i

 B. -4 + i

 C. 8 + i

 D. 8 + 7i

Câu 5. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 - 3i. Phần ảo của số phức w = 3z1 - 22

Quảng cáo

 A. 2.

 B. 12.

 C. 1.

 D. 12i.

Câu 6. Số phức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1) có tổng phần thực và phần ảo là

 A. 2

 B. 1

 C. -1

 D. - 3

Câu 7. Phần thực, phần ảo của số phức z thỏa mãn Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1) lần lượt là

 A. 1;1.

 B. 1;-2.

 C. 1;2.

 D. 1;-1.

Câu 8. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1). Môđun của số phức w = 1 + 2z + z2 có giá trị là

 A. 10.

 B. 25

 C. 100.

 D. 40

Câu 9. Số phức z thỏa mãn: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. 2 + i.

 B. -2 - i.

 C. -3 - i.

 D. 2 - i

Câu 10. Giá trị của i105 + i23 + i20 - i34 là ?

Quảng cáo

 A. 2.

 B. -2.

 C. 4.

 D. -4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Chọn B

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Chọn C

Ta có: z1.z2 = (1 + 2i). (2 - 3i) = (1.2 + 2.3) + [1.(-3) + 2.2]. i = 8 + i

Câu 5. Chọn B.

w = 3z1 - 22

= 3(1 + 2i) - 2(2 - 3i)

= 3 + 6i - 4 + 6i

= -1 + 12i.

Vậy phần ảo của số phức w là 12.

Câu 6. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

⇒ phần thực và phần ảo của z lần lượt là: 2; -3

Tổng phần thực và phần ảo là: 2 + (-3) = -1

Câu 7. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Phần thực, phần ảo của z lần lượt là 1;1.

Câu 8. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-4-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa