Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Trong C, nghiệm của phương trình z2 = -5 + 12i là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Cho z = 3 + 4i. Tìm căn bậc hai của z ?

 A. -2 + i và 2 - i

 B. 2 + i và 2 - i

 C. 2 + i và -2 - i

 D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Trong C, phương trình z4 - 6z2 + 25 = 0 có nghiệm là:

 A. ±8; ±5i

 B. ±3; ±4i

 C. ±5; ±2i

 D. ±(2 + i); ±(2 - i)

Quảng cáo

Câu 4. Biết z1; z2 là hai nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3). Khi đó giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Phương trình z2 + az + b = 0 có một nghiệm phức là z = 1 + 2i. Tổng 2 số a và b bằng:

 A. 0

 B. -3

 C. 3

 D. -4

Câu 6. Tập nghiệm trong C của phương trình z3 + z2 + z + 1 = 0 là:

 A. {-i; i; 1; -1}

 B. {-i; i; 1}

 C. {-i; -1}

 D. {-i; i; -1}

Câu 7. Trên tập số phức, phương trình bậc hai có hai nghiệm α = 4 + 3i; β= -2 + i là:

 A. z2 + (2 + 4i)z - (11 + 2i) = 0

 B. z2 - (2 + 4i)z - (11 + 2i) = 0

 C. z2 - (2 + 4i)z + (11 + 2i) = 0

 D. z2 + (2 + 4i)z + (11 + 2i) = 0

Quảng cáo

Câu 8. Cho phương trình z2 + mz - 6i = 0. Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5 thì m có dạng m = ±(a + bi) (a, b ∈ R). Giá trị a + 2b là:

 A. 0

 B. 1

 C. -2

 D. -1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D

Giả sử z = x + yi (x, y ∈ R) là một nghiệm của phương trình.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Do đó phương trình có hai nghiệm là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Chọn C.

Giả sử w = x + yi (x,y ∈ R) là một căn bậc hai của số phức z = 3 + 4i.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Chọn D

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Chọn C.

Vì z = 1 + 2i là một nghiệm của phương trình z2 + az + b = 0 nên ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Chọn D

Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình đã cho

Theo Viet, ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Theo bài cho, tổng bình phương hai nghiệm bằng 5. Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Viết số phức sau dạng lương giác: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tìm acgumen của số phức: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Cho Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4). Viết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) dưới dạng lượng giác?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Cho z = 1 - i. Tìm căn bậc hai dạng lượng giác của z:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tìm phần thực của số phức z = (1 + i)100

 A. 2100

 B. 250

 C. 0

 D. -250

Câu 6. Phần thực và phần ảo của số phức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) lần lượt là:

 A. 0;-1.

 B. 1;0.

 C. -1;0.

 D. 0;1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn A.

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) có các căn bậc hai là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy phần thực của số phức z là –250

Câu 6. Chọn A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa