Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 12.

Mục lục Bộ Đề thi 15 phút Toán 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Trong C, nghiệm của phương trình z2 = -5 + 12i là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Cho z = 3 + 4i. Tìm căn bậc hai của z ?

 A. -2 + i và 2 - i

 B. 2 + i và 2 - i

 C. 2 + i và -2 - i

 D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Trong C, phương trình z4 - 6z2 + 25 = 0 có nghiệm là:

 A. ±8; ±5i

 B. ±3; ±4i

 C. ±5; ±2i

 D. ±(2 + i); ±(2 - i)

Quảng cáo

Câu 4. Biết z1; z2 là hai nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3). Khi đó giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Phương trình z2 + az + b = 0 có một nghiệm phức là z = 1 + 2i. Tổng 2 số a và b bằng:

 A. 0

 B. -3

 C. 3

 D. -4

Câu 6. Tập nghiệm trong C của phương trình z3 + z2 + z + 1 = 0 là:

 A. {-i; i; 1; -1}

 B. {-i; i; 1}

 C. {-i; -1}

 D. {-i; i; -1}

Câu 7. Trên tập số phức, phương trình bậc hai có hai nghiệm α = 4 + 3i; β= -2 + i là:

 A. z2 + (2 + 4i)z - (11 + 2i) = 0

 B. z2 - (2 + 4i)z - (11 + 2i) = 0

 C. z2 - (2 + 4i)z + (11 + 2i) = 0

 D. z2 + (2 + 4i)z + (11 + 2i) = 0

Quảng cáo

Câu 8. Cho phương trình z2 + mz - 6i = 0. Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5 thì m có dạng m = ±(a + bi) (a, b ∈ R). Giá trị a + 2b là:

 A. 0

 B. 1

 C. -2

 D. -1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D

Giả sử z = x + yi (x, y ∈ R) là một nghiệm của phương trình.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Do đó phương trình có hai nghiệm là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Chọn C.

Giả sử w = x + yi (x,y ∈ R) là một căn bậc hai của số phức z = 3 + 4i.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Chọn D

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Chọn C.

Vì z = 1 + 2i là một nghiệm của phương trình z2 + az + b = 0 nên ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Chọn D

Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình đã cho

Theo Viet, ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Theo bài cho, tổng bình phương hai nghiệm bằng 5. Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Viết số phức sau dạng lương giác: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tìm acgumen của số phức: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Cho Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4). Viết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) dưới dạng lượng giác?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Cho z = 1 - i. Tìm căn bậc hai dạng lượng giác của z:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tìm phần thực của số phức z = (1 + i)100

 A. 2100

 B. 250

 C. 0

 D. -250

Câu 6. Phần thực và phần ảo của số phức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) lần lượt là:

 A. 0;-1.

 B. 1;0.

 C. -1;0.

 D. 0;1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn A.

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) có các căn bậc hai là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy phần thực của số phức z là –250

Câu 6. Chọn A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác