Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 12

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Giả sử Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) và a < b < c thì Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng bao nhiêu ?

 A. 5.

 B. 1.

 C. –1.

 D. –5

Câu 2. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng

 A. I = 1.

 B. I = 2.

 C. I = 3.

 D. I = -1.

Câu 3. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 4. Biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3). Khi đó bnhận giá trị bằng:

 A. b = 0 hoặc b = 2.

 B. b = 0 hoặc b = 4.

 C. b = 1 hoặc b = 2.

 D. b = 1 hoặc b = 4.

Câu 5. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

 A. –1

 B. 1

 C. 2

 D. 0

Câu 6. Đổi biến x = 2sin⁡t tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Câu 1. Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

 A. 0.

 B. 2.

 C. 8.

 D. 4.

Câu 2. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f1(x), y = f2(x) liên tục và hai đường thẳng x = a, x = b được tính theo công thức:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x2, trục hoành và hai đường thẳng x = -1, x = 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng (phần có đánh dấu gạch trong hình) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên [a;b] và thỏa mãn 0 < g(x) < f(x), ∀ x ∈ [a;b]. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh Ox hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: y = f(x), y = g(x), x = a; x = b. Khi đó V được tính bởi công thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x - x2; Ox. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn A.

Câu 3. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 và trục hoành: x2 = 0 ⇔ x = 0.

Mà hàm số y = x2 không đổi dấu trên [-1;3] nên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1 là :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Chọn B.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay: giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x), x = a, x = b khi quay xung quanh trục Ox

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa