Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Để tính Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) theo phương pháp đổi biến số, ta đặt:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = xex2. Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2).

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4⁡x.cos⁡x.

F(x) là hàm số nào sau đây?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Để tính ∫xln⁡(2 + x).dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Để tính ∫x2.cos⁡x.dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Kết quả của I = ∫xex.dx là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Một nguyên hàm của f(x) = x.ln⁡x là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Tính nguyên hàm Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) được kết quả nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Chọn D.

Đặt t = sin x , suy ra dt = cosx.dx.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Chọn B.

Chú ý: “ Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”.

Câu 7. Chọn B.

Chú ý: “ Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”.

Câu 8. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-3-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa