Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4) bằng:

Quảng cáo

 A. 0.

 B. 2.

 C. 8.

 D. 4.

Câu 2. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f1(x), y = f2(x) liên tục và hai đường thẳng x = a, x = b được tính theo công thức:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x2, trục hoành và hai đường thẳng x = -1, x = 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng (phần có đánh dấu gạch trong hình) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên [a;b] và thỏa mãn 0 < g(x) < f(x), ∀ x ∈ [a;b]. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh Ox hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: y = f(x), y = g(x), x = a; x = b. Khi đó V được tính bởi công thức nào sau đây?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x - x2; Ox. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4). Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn A.

Câu 3. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 và trục hoành: x2 = 0 ⇔ x = 0.

Mà hàm số y = x2 không đổi dấu trên [-1;3] nên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn D.

Quảng cáo

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1 là :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Chọn B.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay: giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x), x = a, x = b khi quay xung quanh trục Ox

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-3-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa