Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Giả sử Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) và a < b < c thì Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng bao nhiêu ?

Quảng cáo

 A. 5.

 B. 1.

 C. –1.

 D. –5

Câu 2. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng

 A. I = 1.

 B. I = 2.

 C. I = 3.

 D. I = -1.

Câu 3. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3). Khi đó bnhận giá trị bằng:

 A. b = 0 hoặc b = 2.

 B. b = 0 hoặc b = 4.

 C. b = 1 hoặc b = 2.

 D. b = 1 hoặc b = 4.

Câu 5. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

Quảng cáo

 A. –1

 B. 1

 C. 2

 D. 0

Câu 6. Đổi biến x = 2sin⁡t tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Tích phân Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Quảng cáo

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-3-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa