Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) là :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Công thức nguyên hàm nào sau đây là công thức sai?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Nguyên hàm F(x) của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1), biết rằng F(1) = 1. F(x) là biểu thức nào sau đây

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1), biết rằng F(-1) = 1, F(1) = 4, f(1) = 0. F(x) là biểu thức nào sau đây

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 7. Nguyên hàm F(x) của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 8. Tìm hàm số y = f(x) biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) và f(0) = 3

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Tìm ∫(cos⁡6x - cos⁡4x)dx là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là nguyên hàm của f(x) = e3x

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Chọn A.

Công thức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1) sai, công thức đúng là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1).

Câu 4. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 7. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 8. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-3-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa