Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Viết số phức sau dạng lương giác: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tìm acgumen của số phức: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Cho Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4). Viết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) dưới dạng lượng giác?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Cho z = 1 - i. Tìm căn bậc hai dạng lượng giác của z:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tìm phần thực của số phức z = (1 + i)100

Quảng cáo

 A. 2100

 B. 250

 C. 0

 D. -250

Câu 6. Phần thực và phần ảo của số phức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) lần lượt là:

 A. 0;-1.

 B. 1;0.

 C. -1;0.

 D. 0;1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Chọn A.

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4) có các căn bậc hai là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy phần thực của số phức z là –250

Câu 6. Chọn A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-4-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa