Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

Quảng cáo

 A. Không có

 B. 1

 C. 2

 D. Vô số

Câu 2. Trong không gian một tam giác đều có mấy mặt phẳng đối xứng?

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3. Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

 A. 11

 B. 10.

 C. 12

 D. 7.

Câu 4. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành mấy khối tứ diện.

Quảng cáo

 A. 4

 B. 3

 C. 2

 D. 6

Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), đáy ABC là tam giác đều. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết AB = a; SA = a.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho hình chóp S.ABC. Gọi (α) là mặt phẳng qua C và song song với AB. (α) cắt SA, SB lần lượt tại M, N. Tính tỉ số Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4) biết (α) chia khối chóp thành 2 phần có thể tích bằng nhau.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C'. Tỉ số thể tích giữa khối chóp A'.ABC và khối lăng trụ đó là

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

II. Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4), cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy; mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABC theo a bằng?

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Mặt bên (SAB) là tam giác vuông cân tại S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết BD = a, Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Câu 3. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) là trung điểm của AB. Mặt phẳng (AA'C'C) tạo với đáy một góc bằng 45°. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'?

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Chọn D

Có vô số phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.

Khi đó, vecto tịnh tiến có giá song song đường thẳng d.

Câu 2. Chọn D.

Trong không gian, với tam giác đều bất kì ABC có bốn mặt phẳng đối xứng.

Đó là: Ba mặt phẳng trung trực của ba cạnh và mặt phẳng chứa .

Câu 3. Chọn A

Hình đa diện đã cho có tất cả 11 mặt.

Câu 4. Chọn B.

Hình 3 không phải là hình đa diện. Vì không đảm bảo điều kiện: mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Câu 5. Chọn C

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành 2 khối tứ diện là : SABC,SACD

Câu 6. Chọn A.

Do đáy là tam tam giác đều cạnh a nên diện tích đáy là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4) chính là góc tạo bởi đường chéo BC’ và mặt phẳng (AA’C’C).

Trong tam giác ABC ta có

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

II. Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4), cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy; mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABC theo a bằng?

Lời giải:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Mặt bên (SAB) là tam giác vuông cân tại S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết BD = a, Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Lời giải:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

ABCD là hình thoi ⇒ AC ⊥ BD,

Vì O là trung điểm của AC, BD nên:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) là trung điểm của AB. Mặt phẳng (AA'C'C) tạo với đáy một góc bằng 45°. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'?

Lời giải:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Gọi H, M, I lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, AC, AM.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Ta có IH là đường trung bình của tam giác AMB, MB là trung tuyến của tam giác đều ABC.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4) là góc gữa hai mặt phẳng (AA'C'C) và (ABCD) Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Trong tam giác A'HI vuông tại H, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-1-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa