Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Điểm cuối của α thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác. Khẳng định nào sau đây là không đúng ?

Quảng cáo

A. sin⁡α > 0     B. cos⁡α < 0

C. tan⁡α > 0     D. cot⁡α > 0

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. sin⁡(α - π) ≥ 0     B. sin⁡(α - π) ≤ 0

C. sin⁡(α - π) < 0     D. sin⁡(α - π) < 0

Câu 3: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) .

Dấu của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) là:

A. M ≥ 0     B. M > 0

C. M ≤ 0     D. M < 0

Câu 4: Giá trị của biểu thức sau là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

A. H = 1     B. H = -1

C. H = 0     D. H = 1/2

Quảng cáo

Câu 5: Cho sin⁡2α = a với 0 < α < 90o. Giá trị của sin⁡α + cos⁡α bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Cho sin⁡α = 0,6 với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Giá trị của cos2α bằng:

A. 0,96     B. -0,96

C. 0,28     D. -0,28

Câu 7: Giá trị của tan⁡(π/4) là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Số đo radian của góc 225o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Nếu sin⁡x + cos⁡ x = 1/2 thì 3sin⁡x + 2cos⁡x bằng

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo

Câu 10: Trong tam giác ABC, đẳng thức nào dưới đây luôn đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn đẳng thức đúng:

A. sin⁡(π - α) = sin⁡α     B. cos⁡(π - α) = cos⁡α

C. tan⁡(π - α) = tan⁡α     D. cot⁡(π - α) = cot⁡α

Câu 12: Giá trị của biểu thức A = sin6x + cos6x + 3sin2cos2 là :

A. A = -1    B. A = 1

C. A = 4    D. A = -4

Phần II: Tự luận

Câu 1: Chứng minh đẳng thức (khi các biểu thức có nghĩa):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Tính các giá trị cos⁡α, tan⁡α, cot⁡α.

Câu 3: Biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Tính giá trị biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D A D C
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B A C A B

Câu 1: Chọn A.

Điểm cuối của α thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Chọn D.

Ta có: sin⁡2α = a ⇒ 2sin⁡α.cos⁡α = a với 0 < α < 90o.

sin2⁡α + cos2⁡α = 1

⇔ sin2⁡α + cos2⁡α + 2sin⁡αcos⁡α - 2sin⁡αcos⁡α = 1

⇔ (sin⁡α + cosα)2 - 2sin⁡αcos⁡α = 1

⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + 2sin⁡αcos⁡α

⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + a

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn C.

Áp dụng công thức: cos2α = 1 - 2sin2⁡α = 1 - 2.(0,6)2 = 0,28

Câu 7: Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn B.

Số đo radian của góc 225o là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn C.

Xét tam giác ABC, ta có: ∠A + ∠B + ∠C = 180o ⇒ ∠A + ∠B = 180o - ∠C

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn A.

Ta có: sin⁡(π - α) = sin⁡α; cos⁡(π - α) = -cos⁡α; tan⁡(π - α) = -tan⁡α; cot⁡(π - α) = -cot⁡α

Câu 12: Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1:

1) Xét vế trái:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Ta thấy VT = VP ⇒ ĐCCM

2) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-6-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa