Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên đoạn [1; 3] là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên đoạn [0; 2] là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên đoạn [0; 3] là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên đoạn [2; 4] là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên khoảng (1;+∞) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) trên đoạn Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Giá trị nhỏ nhất của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2) có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48 cm2, hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên [1;3]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Chọn D.

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên [0;2]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Chọn C.

Nhận xét: Hàm số đã cho liên tục trên [0;3]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn A.

Nhận xét: Hàm số đã cho liên tục trên [2;4]

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Chọn B.

Quảng cáo

Hàm số xác định với ∀ x ∈ (1; +∞)

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên (1; +∞)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Bảng biến thiên

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Từ bảng biến thiên ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Khi đó, bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Chọn B.

TXĐ: D = R. Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên R

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Bảng biến thiên

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Chọn A.

TXĐ: D = R. Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên R.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Bảng biến thiên

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Vậy Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

→ Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2, giá trị nhỏ nhất bằng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Chọn A.

Cách 1

Gọi cạnh của hình chữ nhật: a, b; 0 < a, b ≤ 48

Ta có, diện tích hình chữ nhật là 48 nên: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Cách 2

+) Áp dụng bất đẳng thức Côsi:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

+) Hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-1-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa