Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 20 phút

Câu 1. Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Viết biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) về dạng lũy thừa Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) ta được m = ?.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. a < -1

 B. a < 1

 C. a > -1

 D. a ≥ -1.

Câu 4. Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) tính giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Cho x là số thực dương. Biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 7. Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) được kết quả là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 8. Với giá trị nào của x thì biểu thức f(x) = log2⁡(2x - 1) xác định?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Cho a > 0, a ≠ 1, biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) có giá trị bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Cho a > 0; b > 0, nếu viết Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) thì x + y bằng bao nhiêu?

 A. 3.

 B. 5.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 11. Cho Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1). Khi đó giá trị của x là :

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 12. Cho a, b, c > 0 và a, b ≠ 1, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 13. Cho Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?

 A. x > y

 B. x = y

 C. x < y

 D. x = y2

Câu 14. Cho log2⁡6 = a. Khi đó giá trị của log3⁡18 được tính theo a là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 15. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm và lãi hàng năm đuọc nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu (lấy giá trị quy tròn)?

 A. 96

 B. 97

 C. 98

 D. 99

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 2.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn D

Câu 3.

Do Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1) nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 8.

Biểu thức f(x) xác định Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 11.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 12.

Câu D sai, vì khẳng định đó chỉ đúng khi a > 1

Và khi 0 < a < 1 ⇒ loga⁡b > loga⁡c ⇔ b < c

Chọn D.

Câu 13.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 14.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 15.

Giả sử: số tiền ban đầu đem gửi là a (đồng)

Từ yêu cầu bài ra thì số tiền thu được là 2a (đồng)

Vì một năm lãi suất là 8,4%, mà một năm có 12 tháng nên số lãi một tháng là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa