Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:

Quảng cáo

 A. 28

 B. 27

 C. 26

 D. 25

Câu 2. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có bao nhiêu nghiệm âm?

 A. 0

 B. 3

 C. 2

 D. 1

Câu 3. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Phương trình log2(3x- 2) = 2 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là:

 A. {-1;3}.

 B. {1;3}.

 C. {2}.

 D. {1}.

Câu 10. Số nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. 0.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2.

Quảng cáo

Phương trình tương đương với Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đặt Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) Phương trình trở thành Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

● Với t = 1, ta được Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

● Với t = 2, ta được Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình có một nghiệm âm.

Chọn D

Câu 3.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa