Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 16x - 4x - 6 ≤ 0 là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4). Nếu đặt t = log3⁡x thì bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Điều kiện xác định của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

 A. x > 3

 B. x > 2

 C. x > -2

 D. x > 0

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2.

Điều kiện: x ≠ -1

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3.

Đặt t = 4x (t > 0), khi đó bất phương trình đã cho tương đương với

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4).

Chọn A.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa