Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Quảng cáo

 A. Đồ thị hàm số y = ax và đồ thị hàm số y =logaa⁡x đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

 B. Hàm số y = ax với 0 < a < 1 đồng biến trên khoảng (-∞;+∞).

 C. Hàm số y = ax với a > 1 nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

 D. Đồ thị hàm số y = ax với a > 0 và a ≠ 1 luôn đi qua điểm M(a; 1).

Câu 2. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2). Phát biểu nào sau đây là đúng?

 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

 B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞).

 C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục tung.

 D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục hoành.

Câu 3. Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Tìm x để hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) có nghĩa.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) có đạo hàm là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Đạo hàm của hàm số y = 42x là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Đạo hàm của hàm số y = log5⁡x, x > 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Hình bên là đồ thị của ba hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

 A. b > a > c

 B. a > b > c

 C. b > c > a

 D. a > c > b

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Chọn A

Câu B sai vì hàm số y = ax với 0 < a < 1 nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

Câu C sai vì hàm số y = ax với a > 1 đồng biến trên khoảng (-∞;+∞).

Câu D sai vì đồ thị hàm số y = ax với a > 0 và luôn đi qua điểm M(0;1) chứ không phải M(a;1)

Câu 2.

Chọn A

TXĐ: D = R.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) nên hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

Câu 3.

Chọn B

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) nên hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) xác định khi Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2).

Câu 4.

Chọn C

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) có nghĩa khi Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2).

Câu 5.

Chọn A

Nhận thấy đây là đồ thị hàm số dạng y = ax. Hàm số đồng biến trên tập xác định.

Ta có điểm A(0;1) và B(2;2) thuộc đồ thị hàm số.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7.

Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8.

Chọn A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9.

Chọn D.

Nhận thấy đây là đồ thị hàm số y = loga⁡x.

Điểm Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2) thuộc đồ thị hàm số nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10.

Chọn A

Do y = loga⁡x và y = logb⁡x là hai hàm đồng biến nên a > 1; b > 1

Do y = logc⁡x nghịch biến nên c < 1 . Vậy c bé nhất.

Mặt khác: Lấy y = m, khi đó tồn tại x1; x2 > 0 để Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-2-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa