Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 12.

Mục lục Bộ Đề thi 15 phút Toán 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:

 A. 28

 B. 27

 C. 26

 D. 25

Câu 2. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có bao nhiêu nghiệm âm?

 A. 0

 B. 3

 C. 2

 D. 1

Câu 3. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 4. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Phương trình log2(3x- 2) = 2 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) có tập nghiệm là:

 A. {-1;3}.

 B. {1;3}.

 C. {2}.

 D. {1}.

Câu 10. Số nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) là:

 A. 0.

 B. 2.

Quảng cáo

 C. 3.

 D. 1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 2.

Phương trình tương đương với Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đặt Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3) Phương trình trở thành Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

● Với t = 1, ta được Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

● Với t = 2, ta được Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình có một nghiệm âm.

Chọn D

Câu 3.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 16x - 4x - 6 ≤ 0 là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4). Nếu đặt t = log3⁡x thì bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Điều kiện xác định của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

 A. x > 3

 B. x > 2

 C. x > -2

 D. x > 0

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2.

Điều kiện: x ≠ -1

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3.

Đặt t = 4x (t > 0), khi đó bất phương trình đã cho tương đương với

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4).

Chọn A.

Xem thêm các bài thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác