Top 8 Đề kiểm tra Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 8 Đề kiểm tra Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 12 Chương 2 Giải tích

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 16x - 4x - 6 ≤ 0 là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4). Nếu đặt t = log3⁡x thì bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Điều kiện xác định của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

 A. x > 3

 B. x > 2

 C. x > -2

 D. x > 0

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Câu 1.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2.

Điều kiện: x ≠ -1

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3.

Đặt t = 4x (t > 0), khi đó bất phương trình đã cho tương đương với

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4).

Chọn A.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Viết biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) về dạng lũy thừa Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) ta được m = ?.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

 A. a < 1; 0 < b < 1.

 B. a > 1; b < 1.

 C. 0 < a < 1; b < 1

 D. a > 1; 0 < b < 1.

Câu 3. Cho n ∈ N; n ≥ 2 khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Cho 3|α| < 27. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Cho số thực dương a. Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Kết luận nào đúng về số thực a nếu Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

 A. a > 1

 B. a > 0

 C. a > 2

 D. 1 < a < 2

Câu 7. Với giá trị nào của x thì biểu thức: Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) xác định?

 A. x ∈ (0;1).

 B. x ∈ (1;+∞).

 C. x ∈ (-1;0)∪(2;+∞).

 D. x ∈ (0;2)∪(4;+∞).

Câu 8. Cho a > 0, a ≠ 1, biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) có giá trị bằng

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9. Cho Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4). Khi đó giá trị của x là :

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 11. Số thực x thỏa mãn điều kiện log3(x + 2) = 3 là:

 A. 5

 B. 7

 C. 25

 D. 1

Câu 12. Biết log5⁡3 = a, khi đó giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) được tính theo a là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 13. Ông B gửi vào ngân hàng số tiền là 120 triệu đồng với lãi suất định kỳ hàng năm là 12%/năm. Nếu sau mỗi năm, ông không đến ngân hàng lấy lãi thì tiền lãi sẽ cộng dồn vào vốn ban đầu. Hỏi sau đúng 12 năm kể từ ngày gửi, số tiền lãi L (không kế vốn) ông sẽ nhận được là bao nhiêu? (Giả sử trong thời gian đó, lãi suất ngân hàng không thay đổi).

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Đạo hàm của hàm số y = 42x là:

 A. y'= 2.42xln⁡4

 B. y'= 42x.ln⁡2

 C. y'= 42xln⁡4

 D. y'= 2.42xln⁡2

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

 A. Hàm số y = xα có tập xác định là D = R.

 B. Đồ thị hàm số y = xα với α > 0 không có tiệm cận.

 C. Hàm số y = xα với α < 0 nghịch biến trên khoảng (0;+∞).

 D. Đồ thị hàm số y = xα với α < 0 có hai tiệm cận.

Câu 16. Phương trình log2(3x - 2) = 2 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = ln⁡( x2 - 2mx + 4) có tập xác định D = R?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Phương trình 3(x - 1).2(x + 1) = 24 có nghiệm là

 A. x = 3

 B. x = 2

 C. x = 5

 D. x = -2

Câu 19. Phương trình 9x - 3.3x + 2 = 0 có hai nghiệm là x1, x2 với x1 < x2. Giá trị của A = 2x1 + 3x2

 A. 0

 B. 4log3⁡2

 C. 3log3⁡2

 D. 2

Câu 20. Nghiệm của phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 21. Nghiệm của phương trình 12.3x + 3.15x - 5(x + 1) = 20 là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 22. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình logx2 -log16⁡x = 0. Khi đó tích x1.x2 bằng:

 A. 1

 B. -1

 C. 2

 D. -2

Câu 23. Cho bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4). Nếu đặt t = log3⁡x thì bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 24. Bất phương trình Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) có tập nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 25. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình log2(log4x ) ≥ log4⁡(log2x ) là:

 A. 8

 B. 10

 C. 6

 D. 9

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3.

Đáp án B đúng. Đáp án A, C, D sai vì điều kiện của a.

Chọn B.

Câu 4.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 6.

Do Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4) và số mũ không nguyên nên Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 7.

Biểu thức f(x) xác định Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 8.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 9.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 10.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Câu 11.

Điều kiện: x > - 2

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 12.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 13.

Số tiền cả gốc lẫn lãi ông B nhận được sau 12 năm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Suy ra, số tiền lãi L ông B nhận được sau 12 năm là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 14.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 15.

Hàm số y = xα có tập xác định thay đổi tùy theo α.

Chọn A.

Câu 16.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 17.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 18.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 19.

Đặt t = 3x (t > 0) thì phương trình trở thành Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 20.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 21.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 22.

Điều kiện: 0 < x ≠ 1

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 23.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 24.

Điều kiện: x > 0

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 25.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa