Bring about là gìNghĩa từ Bring about

Ý nghĩa của Bring about là:

  • Làm cái gì xảy ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring about:

 
- The changes to the law were BROUGHT ABOUT by the government because so many
people were ignoring the old one.
Các sự thay đổi về luật đã được thực hiện bởi chính phủ bởi vì có quá nhiều người
đã lờ đi bộ luật cũ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring about trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp