Bring round là gìNghĩa từ Bring round

Ý nghĩa của Bring round là:

  • Làm ai tỉnh lại sau khi ngất

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring round:

 
- The doctors BROUGHT him ROUND a few hours after the operation.
Bác sĩ đã làm anh ta tỉnh lại một vài giờ sau cuộc phẫu thuật.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring round trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp