Bring on là gìCụm động từ Bring on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bring on

Ý nghĩa của Bring on là:

  • Làm cho điều gì xảy ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring on:

 
- Getting wet in the rain yesterday BROUGHT ON my cold.
Việc bị ướt trong mưa ngày hôm qua đã làm tôi cảm lạnh.

Nghĩa từ Bring on

Ý nghĩa của Bring on là:

  • Làm cho ai xuất hiện

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring on:

 
- BRING ON the dancers!
Và đây là sự xuất hiện của các vũ công!

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring on trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp