Bring up là gìCụm động từ Bring up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Bring up

  • Đề cập, nói đến

Ý nghĩa của Bring up là:

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring up:

 
- They didn't BRING the subject UP at the meeting.
Họ đã không đề cập đến vấn đề đó tại hội nghị.

Nghĩa từ Bring up

Ý nghĩa của Bring up là:

  • Nuôi nấng một đứa trẻ

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring up:

 
- My parents BROUGHT me UP strictly.
Ba mẹ đã dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc.

Nghĩa từ Bring up

Ý nghĩa của Bring up là:

  • Bị buộc tội vì hành vi phạm tội

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring up:

 
- He was BROUGHT UP on charges of public intoxication.
Anh ta đã bị buộc tội về hành vi say xỉn nơi công cộng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring up trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp