Bring down là gìCụm động từ Bring down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bring down

Ý nghĩa của Bring down là:

  • Làm cho ai thất bại, đánh đổ ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring down:

 
- The vote of no-confidence BROUGHT the government DOWN.
Số phiếu không tín nhiệm đã lật đổ chính phủ hiện tại.

Nghĩa từ Bring down

Ý nghĩa của Bring down là:

  • Làm hạ hoặc giảm giá

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring down:

 
- The improvements in technology have BROUGHT the prices of computers DOWN
considerably in recent months.
Sự cải thiện trong công nghệ đã làm cho giá máy tính giảm đáng kể trong mấy
tháng gần đây.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring down trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp