Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho biểu thức f(x) = (x + 5)(3 - x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) ≤ 0 là

A. x ∈ (-∞;5) ∪ (3;+∞)     B. x ∈ (3;+∞)

C. x ∈ (-5;3)     D. x ∈ (-∞;-5] ∪ [3;+∞)

Câu 3: Giá trị của m để bất phương trình m2x + 3 < mx + 4 có nghiệm là:

A. ∀x ∈ R     B. m = 0

C. m = 0 và m = 1     D. m = 1

Câu 4: Giá trị nào của m thì bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 vô nghiệm là:

A. m = 1     B. m ≥ 1

C. m < 1     D. m ≤ 1

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

A. S= (-∞; -3] ∪ (3;+∞)     B. S = [-3;3)

C. S = (-∞;3)     D. S = [-∞;-3] ∪ (3;+∞)

Quảng cáo

Câu 6: Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

A. 4     B. 10

C. 8     D. 12

Câu 7: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) vô nghiệm khi

A. m ≤ -2     B. m > -2

C. m < -1     D. m = 0

Câu 8: Bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) có tập nghiệm là:

A. (-∞;3)     B. (1;3)

C. [1;3)     D. (-∞;1)

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để f(x) = m(x - m) - (x - 1) không âm với mọi x ∈ (-∞; m + 1].

A. m = 1     B. m > 1

C. m < 1     D. m ≥ 1

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A D A A B C A D D C

Câu 1: Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) xác định khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .

Câu 2: Chọn D.

Để f(x) ≤ 0 thì (x + 5)(3 - x) < 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy x ∈ (-∞;-5] ∪ [3;+∞).

Câu 3: Chọn A.

m2x + 3 < mx + 4 ⇔ m(m - 1)x < 1 vô nghiệm Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) , vô lí.

Vậy với ∀m ∈ R, bất phương trình có nghiệm.

Câu 4: Chọn A.

Bất phương trình (m2 + m + 1)x - 5m ≥ (m2 + 2)x - 3m - 1 ⇔ (m - 1)x ≥ 2m - 1 vô nghiệm khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Chọn B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tập nghiệm của hệ bất phương trình là S = [-3;3).

Câu 6: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Mà x nguyên ⇒ x ∈ {4;5;....;11}

Vậy có 8 giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình.

Câu 7: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Hệ bất phương trình vô nghiệm m - 1 ≤ -3 ⇔ m ≤ -2

Câu 8: Chọn D.

Điều kiện: x < 3

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (-∞;1)

Câu 9: Chọn D.

Điều kiện: x ≠ -2;1

Khi đó, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Lập bảng xét dấu.

Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 1) .

Câu 10: Chọn C.

m(x - m) - (x - 1) ≥ 0 ⇔ (m - 1)x ≥ m2 - 1.

   +) m = 1 ⇒ x ∈ R. (không thỏa)

   +) Xét m > 1 thì (1) ⇔ x ≥ m + 1 không thỏa điều kiện nghiệm đã cho.

   +) Xét m < 1 thì (1) ⇔ x ≥ m + 1 thỏa điều kiện nghiệm đã cho.

Vậy m < 1.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-4-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa