Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Dấu của tam thức 3x2 - 2x + 1 là:

Quảng cáo

A. 3x2 - 2x + 1 ≥ 0, ∀x ∈ R     B. 3x2 - 2x + 1 > 0,∀x ∈ R

C. 3x2 - 2x + 1 < 0, ∀x ∈ R     D. 3x2 - 2x + 1 ≤ 0,∀x ∈ R

Câu 2: Cho biểu thức: (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1)

A. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

B. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) < 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

C. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

D. (-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) < 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình x2 + x - 12 < 0 là:

A. S = (-4;3)     B. S = (-∞;-4)

C. S = (3;+∞)     D. S = R

Câu 4: Giá trị của tham số m để phương trình x2 - mx + m + 3 = 0 có nghiệm là:

A. m ∞ (-∞;-2]     B. m ∞ [6;+∞)

C. m ∞ [-2;6]     D. m ∞ (-∞;-2] ∪ [6;+∞)

Quảng cáo

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) là:

A. S = [-1;2]     B. S = (-1;2)

C. S = (-∞;-1)     D. S = R

Câu 6: Cho hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) . Các giá trị của x thỏa mãn hệ bất phương trình khi m = 1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Giá trị của m để bất phương trình m2x + m(x + 1) - 2(x - 1) > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ [-2;1] là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (4 - 3x)(-2x2 + 3x - 1) ≤ 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Giá trị của m để biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) luôn dương là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo

Câu 10: Giá trị của m để biểu thức -x2 - 2x - m luôn âm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A A D B D A C A D

Câu 1: Chọn B.

Ta có Δ' = -2 < 0, a = 3 > 0 ⇒ Tam thức 3x2 - 2x + 1 có cùng dấu với hệ số a ⇒ 3x2 - 2x + 1 > 0, ∀x ∈ R

Câu 2: Chọn A.

Ta có:

+) -x2 + x - 1 = 0: PT vô nghiệm

+) 6x2 - 5x + 1 = 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Lập bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Suy ra

(-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

(-x2 + x - 1)(6x2 - 5x + 1) < 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn A.

Tam thức f(x) = x2 + x - 12 có a = 1 > 0 và có hai nghiệm x1 = -4; x2 = 3

(f(x) trái dấu với hệ số a).

Suy ra x2 + x - 12 < 0 ⇔ -4 < x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (-4;3).

Câu 4: Chọn D.

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi Δ ≥ 0

⇔ m2 - 4(m + 3) ≥ 0

⇔ m2 - 4m - 12 ≥ 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy với m ∈ (-∞;-2] ∪ [6;+∞) thì phương trình có nghiệm

Câu 5: Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình là S = (-1;2).

Câu 6: Chọn D.

Với m = 1 hệ bất phương trình trở thành:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm hệ bất phương trình là

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn A.

Bất phương trình m2x + m(x + 1) - 2(x - 1) > 0 có nghiệm đúng với mọi x ∈ [-2;1] khi và chỉ khi

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn C.

Ta có :

+) 4 - 3x = 0 ⇔ x = 4/3

+) -2x2 + 3x - 1 = 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Lập bảng xét dấu :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (4 - 3x)(-2x2 + 3x - 1) ≤ 0 là Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) .

Câu 9: Chọn A.

Tam thức -4x2 + 5x - 2 có a = -4 <0, Δ = -7 < 0 suy ra -4x2 + 5x - 2 < 0, ∀x

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

luôn dương khi và chỉ khi -x2 + 4(m + 1)x + 1 - 4m2 luôn âm

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thì biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) luôn dương.

Câu 10: Chọn D.

Biểu thức -x2 - 2x - m < 0 (∀x ∈ R)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thì biểu thức -x2 - 2x - m luôn âm.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-4-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa