Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Các giá trị m để tam thức f(x) = x2 - (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu 2 lần là:

A. m ≤ 0 hoặc m ≥ 28     B. m < 0 hoặc m > 28

C. 0 < m < 28     D. m > 0

Câu 3: Cho bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bảng xét dấu trên là của tam thức bậc hai nào sau đây?

A. f(x) = -x2 - x + 6     B. f(x) = x2 + x - 6

C. f(x) = -x2 + x + 6     D. f(x) = x2 - x + 6

Câu 4: Tập nghiệm của hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) là:

A. (-∞;1) ∪ (4;+∞)     B. (-∞;1) ∪ (3;+∞)

C. (-∞;2) ∪ (3;+∞)     D. (1;4)

Câu 5: Tìm m để (m + 1)x2 + mx + m < 0, ∀x ∈ R?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)
Quảng cáo

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) là:

A. (-∞;-4) ∪ (-1;1) ∪ (4;+∞)     B. (-∞;-4)

B. (-1;1)     D. (4;+∞)

Câu 7: Hệ bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) có nghiệm khi:

A. m > 1     B. m < 1

C. m = 1     D. m ≠ 1

Câu 8: Xét dấu biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ta có:

A. f(x) > 0 khi -7 < x < -1 hoặc 1 < x < 3

B. f(x) > 0 khi x < -7 hoặc -1 < x < 1 hoặc x > 3

C. f(x) > 0 khi -1 < x < 0 hoặc x > 1

D. f(x) > 0 khi x > -1

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A A C A B B
Quảng cáo

Câu 1: Đáp án C

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) xác định khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy tập xác định của hàm số là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án: B

Tam thức f(x) = x2 - (m + 2)x + 8m + 1 đổi dấu hai lần khi và chỉ khi f(x) có hai nghiệm phân biệt

Ta có: Δ = [-(m + 2)]2 - 4.(8m + 1) = m2 - 28m

f(x) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Δ > 0 ⇔ m2 - 28m > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án: A

Từ bảng xét dấu ta thấy phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm là -3 và 2. Do đó, ta loại được đáp án C và D

Dựa vào bảng xét dấu, f(x) > 0 trong khoảng (-3;2) do đó hệ số a < 0

Câu 4: Đáp án: A

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình là: (-∞;1) ∪ (4;+∞)

Câu 5: Đáp án C

Bất phương trình (m + 1)x2 + mx + m < 0, ∀x ∈ R khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Bảng xét dấu bất phương trình (1):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình (1) là: (-∞;-4) ∪ (-2;1) ∪ (2;+∞)

Bảng xét dấu bất phương trình (2):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy tập nghiệm của bất phương trình (2) là: (-∞;-2) ∪ (-1;2) ∪ (4;+∞)

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là: (-∞;-4) ∪ (-1;1) ∪ (4;+∞)

Câu 7: Đáp án: B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi m < 1

Câu 8: Đáp án: B

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy: f(x) > 0 khi x < -7 hoặc -1 < x < 1 hoặc x > 3

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-4-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa