Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tập xác định của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình |3x - 5| ≤ 2x + 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 ?

A. y = -2x + 3     B. y = -3x - 2

C. y = 3x + 2     D. y = -2x - 3

Câu 5: Giá trị của m để bất phương trình 3x - 2m + 5 ≥ 0 có tập nghiệm là tập con của [2;+∞) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)
Quảng cáo

Câu 6: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) có tập xác định là một đoạn trên trục số khi:

A. m > -2     B. m < -2

C. m > -1/2     D. m > 2

Câu 7: Nhị thức y = -x + 3 nhận giá trị dương khi:

A. x > 3     B. x < 3

C. x > -3    D. x < -3

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là:

A. (-1;2)     B. [-1;2]

C. (-∞;-1) ∪ (2;+∞)     D. (-∞;-1] ∪ [2;+∞)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B D D A B A
Quảng cáo

Câu 1: Chọn C.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) xác định khi và chỉ khi Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vì x2 + 2 > 0

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

⇔ 2 - 4x > 0 ⇔ 4x <2 ⇔ x < 1/2

Vậy tập xác định của bất phương trình là: (-∞;1/2)

Câu 2: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Bảng xét dấu bất phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Chọn B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: [2/5; 8]

Câu 4: Chọn D.

Nhị thức f(x) nhận giá trị âm với mọi x > -3/2. Do đó, phương trình f(x) = 0 có nghiệm x = -3/2, loại đáp án A và B.

Vì nhị thức f(x) nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 nên hệ số a < 0

Câu 5: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Để Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Chọn A.

Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) có nghĩa khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Để tập xác định của hàm số là một đoạn thì Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Chọn B.

Dựa vào dấu của nhị thức bậc nhất ta có nhị thức y = -x + 3 nhận giá trị dương khi x < 3

Câu 8: Chọn A.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Ta có bảng xét dấu:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: (-1;2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-4-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa