Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3;2) và B(1;4) là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2x - 3y + 6 = 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) . Đường thẳng Δ vuông góc với d có một vectơ chỉ phương là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)
Quảng cáo

Câu 4: Đường thẳng đi qua A(-1; 2), nhận Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

A. x – 2y – 4 = 0     B. x + y + 4 = 0

C. -x + 2y – 4 = 0     D. x – 2y + 5 = 0

Câu 5: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(2;-1) và B(2;5)là

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Cho hai đường thẳng:

d1: mx + y = m + 1

d2: x + my = 2

Điều kiện của m để hai đường thẳng song song là:

A. m = 2     B. m = 1 hoặc m = -1

C. m = -1     D. m = 1

Quảng cáo

Câu 7: Cho 3 đường thẳng d1: 2x + y – 1 = 0, d2: x + 2y + 1 = 0, d3: mx – y – 7 = 0. Điều kiện của m để ba đường thẳng đồng quy là :

A. m = -6    B. m = 6

C. m = –5    D. m = 5

Câu 8: Tọa độ giao điểm của đường thẳng Δ: 4x - 3y - 26 = 0 và đường thẳng d: 3x + 4y - 7 = 0 là:

A. (5;2)     B. (2;6)

C. (2;-6)     D. (5;-2)

Câu 9: Khoảng cách từ điểm M(1;-1) đến đường thẳng Δ: 3x + y + 4 = 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2;-1), B(4;5) và C(-3;2). Lập phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ A.

A. 7x + 3y - 11 = 0     B. -3x + 7y + 13 = 0

C. 3x + 7y + 1 = 0     D. 7x + 3y + 13 = 0

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C D A C B D B A

Câu 1: Chọn B.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3;2) và B(1;4) là Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Chọn A.

Đường thẳng 2x - 3y + 6 = 0 có VTPT là Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Chọn D.

Đường thẳng đi qua A(-1; 2) nhận Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) làm VTPT là:

2.(x + 1) - 4.(y - 2) = 0 ⇔ 2x + 2 - 4y + 8 = 0 ⇔ 2x - 4y + 10 = 0 ⇔ x - 2y + 5 = 0

Câu 5: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Chọn C.

d1 song song với d2 khi và chỉ khi Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) khi đó ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy m = -1.

Câu 7: Chọn B.

Gọi M(xM; yM) là giao điểm của d1 và d2. Khi đó, tọa độ giao điểm M của d1 và d2 là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Để 3 đường thẳng d1, d2, d3 đồng quy thì M(1;-1) ∈ (d3): mx - y - 7 = 0, nên ta có:

m.1 - (-1) - 7 = 0 ⇔ m + 1 - 7 = 0 ⇔ m - 6 = 0 ⇔ m = 6

Vậy 3 đường thẳng d1, d2, d3 đồng quy.

Câu 8: Chọn D.

Tọa độ giao điểm của đường thẳng Δ: 4x - 3y - 26 = 0 và đường thẳng d: 3x + 4y - 7 = 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy (5;-2).

Câu 9: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Vậy khoảng cách từ điểm M(1;-1) đến đường thẳng Δ: 3x + y + 4 = 0 là Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn A.

Gọi AH là đường cao của tam giác ABC ⇒ AH ⊥ BC.

B(4;5), C(-3;2) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Phương trình đường cao AH đi qua A(2;-1) nhận Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 1) là VTPT là:

7.(x - 2) + 3.(y + 1) = 0 ⇔ 7x - 14 + 3y + 3 = 0 ⇔ 7x + 3y - 11 = 0

Vậy phương trình đường cao AH là 7x + 3y - 11 = 0.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa