Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một elip?

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài tiêu cự bằng 6 là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Hypebol Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) có hai tiêu điểm là:

A. F1(-5;0), F2(5;0)     B. F1(-2;0), F2(2;0)

C. F1(-3;0), F2(3;0)     D. F1(-4;0), F2(4;0)

Câu 4: Cho elip (E) có phương trình: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) với hai tiêu điểm là F1, F2. Với điểm M bất kì trên (E) thì chu vi tam giác MF1F2 là:

A. 50     B. 36

C. 34     D. Phụ thuộc vào vị trí của M

Câu 5: Cho elip có phương trình 4x2 + 9y2 = 36. Khi đó, hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng:

A. 6     B. 12

C. 24     D. 36

Quảng cáo

Câu 6: Viết phương trình chính tắc của parabol mà khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn bằng 2.

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Cho hypebol (H): 6x2 - 9y2 = 54. Phương trình một đường tiệm cận là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 9: Cho parabol (P): y2 = 3x. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Tiêu điểm là F(3/2;0)

B. Đường chuẩn là 4x + 3 = 0

C. Điểm M(-1;-3) thuộc (P)

D. Điểm N(-12;6) thuộc (P)

Quảng cáo

Câu 10: Phương trình hai tiệm cận Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) là của hypebol có phương trình chính tắc nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D A A C B C C A D

Câu 1: Đáp án: C

Vì phương trình ở đáp án D không ở dạng chính tắc nên ta loại đáp án D

Đối với phương trình chính tắc của elip ta luôn có a > b. Do đó, đáp án C là đáp án đúng.

Câu 2: Đáp án: D

Ta có:

2a = 8 ⇒ a = 4

2c = 6 ⇒ c = 3

Mà b2 = a2 - c2 = 16 - 9 = 7

Suy ra, phương trình elip cần tìm là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án: A

Hypebol Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) có a2 = 16, b2 = 9

⇒ c2 = a2 + b2 = 16 + 9 = 25

Vậy hypebol Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3) có tiêu điểm là F1(-5;0), F2(5;0)

Câu 4: Đáp án: A

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

có a2 = 169 ⇒ a = 13, b2 = 25 ⇒ b = 5

c2 = a2 - b2 = 169 - 25 = 144 ⇒ c = 12

Với điểm M bất kì thuộc elip ta có: MF1 + MF2 = 2a = 2.13 = 26

F1F2 = 2c = 2.12 = 24

Chu vi tam giác MF1F2: C = MF1 + MF2 + F1F2 = 26 + 24 = 50

Câu 5: Đáp án: C

4x2 + 9y2 = 36

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Elip có a2 = 9 ⇒ a = 3, b2 = 4 ⇒ b = 2

Hình chữ nhật cơ sở có hai cạnh là 2a = 6, 2b = 4. Do đó, diện tích hình chữ nhật cơ sở là: 6.4 = 24

Câu 6: Đáp án: B.

Ta có khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn của một parabol bằng p ⇒ p = 2

Vậy phương trình chính tắc của parabol là: y2 = 2.2x ⇔ y2 = 4x

Câu 7: Đáp án: C

Ta có:

2a = 8 ⇒ a = 4 ⇒ a2 = 16

2b = 6 ⇒ b = 3 ⇒ b2 = 9

Vậy phương trình chính tắc của elip là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án: C

6x2 - 9y2 = 54

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Phương trình hai đường tiệm cận của hypebol là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 9: Đáp án: A

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Do đó, parabol có tiêu điểm Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Đáp án: D

Hypebol có hai đường tiệm cận

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình của hypebol là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa