Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đường thẳng d: x - 2y + 4 = 0 có một vecto chỉ phương là:

Quảng cáo

A. (-2;-1)     B. (-2;1)

C. (1;-2)     D. (1;2)

Câu 2: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(-1;-2), B(3;2) là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 3: Cho A(1;-3), B(-1;1). Phương trình đường thẳng trung trực của AB là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Cho Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Phương trình tổng quát của d là:

A. 2x + 3y + 4 = 0     B. 2x - 3y + 4 = 0

C. -2x + 3y - 4 = 0     D. 2x - 3y - 4 = 0

Câu 5: Góc giữa hai đường thẳng d: x - 2y - 3 = 0 và d': 3x - y - 3 = 0 là:

A. 30o     B. 45o

C. 60o     D. 90o

Quảng cáo

Câu 6: Cho d: 3x - y + 1 = 0. Phương trình đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng √10 là:

A. 3x - y + 11 = 0     B. 3x - y - 9 = 0

C. Cả A và B đều đúng     D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Cho đường thẳng d đi qua A(1;-2) và cắt hai trục tọa độ lần lượt tại M và N sao cho tam giác OMN cân. Phương trình đường thẳng d là:

A. x - y - 3 = 0     B. x + y + 1 = 0

C. x - y + 3 = 0     D. x - y - 1 = 0

Câu 8: Cho d: 2x - 3y + 7 = 0; Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Giá trị của m để d và d’ song song với nhau là:

A. m = -3     B. m = 3

C. m = 4/3     D. m = -4/3

Câu 9: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d: x - 3y - 1 = 0; Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là:

A. (1;4)     B. (-1;4)

C. (4;1)     D. (4;-1)

Câu 10: Cho d: -x - 2y + 1 = 0; Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) . Vị trí tương đối của d và d’ là:

A. Song song     B. Trùng nhau

C. vuông góc     D. cắt nhưng không vuông

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B B D B C A C C D

Câu 1: Đáp án A

Câu 2: Đáp án: B

Ta có: A(-1;-2), B(3;2) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường thẳng AB đi qua B và nhận vecto u =(1;1) cùng phương với vecto Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto chỉ phương:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 3: Đáp án: B

Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I(0;-1)

A(1;-3), B(-1;1) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Đường thẳng trung trực của AB là đường thẳng đi qua I và nhận Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) là vecto pháp tuyến: -2(x - 0) + 4(y + 1) = 0 ⇔ x - 2y - 2 = 0

Câu 4: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 5: Đáp án: B

d: x - 2y - 3 = 0 có Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

d': 3x - y - 3 = 0 có Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d và d’

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

⇒ α = 45o

Câu 6: Đáp án: C

Gọi d’ là đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng √10

Vì d’//d nên d’ có dạng: 3x - y + c = 0, (c ≠ 1)

Lấy M(0;1) ∈ d. Vì d’ cách d một khoảng bằng √10 nên:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vậy d': 3x - y + 11 = 0 hoặc d': 3x - y - 9 = 0

Câu 7: Đáp án: A

Giả sử d cắt hai trục tọa độ tại M(a;0), N(0;b)

Vì tam giác OMN cân tại O nên |a| = |b|

Vì d đi qua A(1;-2) nằm ở góc phần tư thứ tư nên b = -a, a > 0

Suy ra, phương trình d có dạng:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vì A(1;-2) thuộc d nên:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Vậy phương trình d là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 8: Đáp án: C

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Để d//d’ thì

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

Câu 9: Đáp án: C

Gọi M là giao điểm của d và d’

Vì M ∈ d' ⇒ M(2t; 3-t)

Vì M ∈ d ⇒ 2t - 3.(3 - t) - 1 = 0 ⇔ 2t - 9 + 3t - 1 = 0 ⇔ t = 2 ⇒ M(4;1)

Câu 10: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5)

⇒ d': x - 2y + 5 = 0

Ta thấy:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 5) ⇒ d cắt d’

Mà (-1;-2).(1;-2) = -1 + 4 = 3 ≠ 0 nên d cắt d’ nhưng không vuông

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa