Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Côsin góc giữa 2 đường thẳng Δ1: x + 2y - √2 = 0 và Δ2: x - y = 0 là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho hai đường thẳng:

(d): x - 2y + 3 = 0

(d'): 2x + y + 3 = 0

Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi d và d' là:

A. x + 3y = 0; x - y + 2 = 0

B. x + y = 0; x + y + 2 = 0

C. x + 3y = 0; 3x - y + 6 = 0

C. x + 3y = 0; x - 3y + 6 = 0

Câu 3: Cho điểm M(1;2) và đường thẳng d: 2x + y - 5 = 0. Toạ độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo

Câu 4: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(-1;2) và B(2;-1) là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Phương trình đường thẳng (d) qua M(-1;2) và tạo với trục Ox một góc 45o là:

A. x + y + 3 = 0 B. x - y - 3 = 0

C. x - y + 3 = 0 D. x - y + 1 = 0

Câu 6: Cho hai đường thẳng:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng song song

B. Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng trùng nhau

C. Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng vuông góc

D. Δ1 và Δ2 cắt nhau nhưng không vuông góc

Câu 7: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng d1: 7x - 3y + 16 = 0 và d2: x - 10 = 0 là:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo

Câu 8: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2;–2), B(1;–1), C(5;2). Độ dài đường cao AH của tam giác ABC là

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Phương trình đường tròn (C) đi qua A(3;5) và có tâm I(-1;2) là:

A. (x-1)2 + (y-2)2 = 25

B. (x+1)2 + (y+2)2 = 25

C. (x-1)2 + (y+2)2 = 25

D. (x+1)2 + (y-2)2 = 25

Câu 10: Cho Elip có phương trình Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) . Tọa độ tiêu điểm của elip là:

A. F1(4;0), F2(-4;0)

B. F1(5;0), F2(-5;0)

C. F1(3;0), F2(-3;0)

D. F1(√41;0), F2(-√41;0)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C A A C D B B D C

Câu 1: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn C.

Các đường phân giác của các góc tạo bởi d và d' có phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn A.

Ta thấy M ∉ d.

Gọi H(a,b) là hình chiếu của điểm M lên đường thẳng d.

Ta có đường thẳng d: 2x + y - 5 = 0 nên có vtpt: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) là vectơ chỉ phương của đường thẳng d

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Gọi M'(x,y) đối xứng với M qua đường thẳng d. Khi đó, H là trung điểm của MM'

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy tọa độ điểm đối xứng với M qua d là Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Chọn A.

Ta có: A(-1;2) và B(2;-1) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(-1;2) nhận u = (1; -1) là VTCP là: Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Chọn C.

Gọi phương trình đường thẳng (d): y = kx + a

Do (d) tạo với trục Ox một góc 45o nên (d) có hệ số góc: k = tan⁡45o = 1.

⇒ (d): y = x + a

Mà (d) đi qua M(-1;2) nên ta có: 2 = -1 + a ⇔ a = 3

Vậy phương trình đường thẳng (d): y = x + 3 hay (d): x - y + 3 = 0.

Câu 6: Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2) không cùng phương ⇒ Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng cắt nhau

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

⇒ Δ1 và Δ2 vuông góc.

Vậy Δ1 và Δ2 cắt nhau nhưng không vuông góc.

Câu 7: Chọn B.

Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng d1: 7x - 3y + 16 = 0 và d2: x + 10 = 0 là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn B.

*) AH là đường cao của tam giác ABC.

*) Lập phương trình cạnh BC

B(1;-1), C(5;2) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

(BC): Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

⇒ 3.(x - 5) - 4.(y - 2) = 0 ⇔ 3x - 15 - 4y + 8 = 0 ⇔ 3x - 4y - 7 = 0

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn D.

+) I(-1;2); A(3;5) Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

+) (C):

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

⇒ (C):(x + 1)2 + (y - 2)2 = 25

Câu 10: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Vậy tọa độ tiêu điểm của Elip là F1(3;0), F2(-3;0).

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-3-hinh-hoc.jsp


2005 - Toán Lý Hóa