Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 3)

Bài 1. (4 điểm) Xem hình vẽ bên trái và trả lời các câu hỏi sau:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Điểm A thuộc các đường thẳng nào ?

b) Các điểm nào nằm ngoài đường thẳng m ?

c) Các điểm nào nằm trên đường thẳng q ?

Bài 2. (6 điểm) Trên tia Ox cho hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB

c) Gọi C là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh OA và AC

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Điểm A thuộc các đường thẳng m, n, p.

b) Các điểm nằm ngoài đường thẳng m là B, D

c) Các điểm nằm trên đường thẳng q là B, D, C

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Trên tia Ox có A, B và OA < OB (vì 2 cm < 8 cm ), nên A nằm giữa O và B

b) Ta có: OA + AB = OB (vì A nằm giữa O và B)

2 + AB = 8

AB = 8 – 2 = 6 (cm)

c) Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Ta có: 2 cm < 3 cm. Do đó: OA < AC.

Các Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 phần Hình học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-1-doan-thang.jsp