Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)

Bài 1. (4 điểm) Tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 20,7 + 1,47 : 7 - 0,23 . 5

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2. (3 điểm) Tìm x, biết:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3. (3 điểm) Một lớp có 48 học sinh, kết quả học kì 2 được xếp thành 3 loại giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm 45% số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1

a) 20,7 + 1,47 : 7 – 0,23.5

= 20,7 + 0,21 – 1,15

= 20,91 – 1,15

= 19,76

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3

Số học sinh giỏi là:

    48.25% = 12 (học sinh)

Số học sinh khá là:

    48.50% = 24 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

    48 – (12 + 24) = 12 (học sinh)

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 3 phần Số học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-3-phan-so.jsp