Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2. (2 điểm) Tìm 70% của A biết rằng:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3. (3 điểm) Tìm x, biết:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

c) |x - 1| = 25%

Bài 4. (3 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số học sinh cả lớp. số học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A và tỉ số phần trăm số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

= -10 + 1 = -9

Bài 2. Ta có:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

c) |x - 1| = 25%

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4.

Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

    40 . 22,5% = 9 (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp 6A là:

    9 . 200% = 18 ( học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6A là:

    40 – 9 – 18 = 13 (học sinh)

Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 3 phần Số học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-3-phan-so.jsp