Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 1)Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 1)

Bài 1. Tính:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
Quảng cáo

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Hãy so sánh A và B

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4. Trên đường thẳng xy lấy ba điểm : O, A, B sao cho OA = 7 cm và OB = 15 cm. Gọi M là trung điểm của OA và N là trung điểm của OB. Tính độ dài MN?

Bài 5. Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ các tia Om, On trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng xy. Cho biết ∠mOy=2∠nOy . Tính số đo góc ∠nOy để cho góc ∠nOx=3∠mOx . Tính số đo góc ∠mOn khi đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

c) Vì 98.a + (-32).b luôn chẵn với mọi a, b mà 2011 là số lẻ nên không thể tìm được hai số a; b nào thỏa mãn 98.a + (-32).b = 2011.

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
Quảng cáo

*Trường hợp a: Nếu A và B cùng phía đối với O

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 5.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Gọi số đo góc ∠nOy = a thì số đo góc ∠mOy = 2a

Nên số đo góc ∠xOn = 180 – a

Và số đo góc ∠mOx = 180 – 2a

Theo đề bài ta có: ∠nOx = 3.∠mOx

180 – a = 3.( 180 – 2a) a = 72

Vậy số đo góc ∠nOy = 72o

Khi đó số đo góc ∠mOn =360o- (∠nOy + ∠mOy) =360o-216o=144o.

Các Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-sinh-gioi-toan-6.jsp