Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 3)Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 3)

Bài 1. Tính:

a) 1 + 3 + 5 + … + 2011 + 2013

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2. Tìm x, biết:

a) 5(x + 4) – 3(x – 2) = x

b) | x + 4 | = 20 + 12003

Bài 3.

a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 5 khi chia số đó cho 140; 700; 350 có cùng số dư là 5. Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 5 cm, AB = 2 cm. Tính OB.

Bài 5. Cho góc xOy, Oz là phân giác của góc xOy, Ot là phân giác của góc xOz.

Quảng cáo

a) Tính số đo góc xOt biết ∠xOy=120o

b) Tìm giá trị lớn nhất của góc xOt

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1. a) 1004004

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2.

a)5(x + 4) – 3(x – 2) = x

5x + 20 – 3x + 6 = x

2x + 26 = x

2x – x = -26

x= - 26

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3.

Quảng cáo

a) Gọi số cần tìm là n

n – 5 là bội chung nhỏ nhất của 140, 700, 350

BCNN (140, 700, 350) = 700; n – 5 =700 ; n = 705

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4. OB = 3 cm hoặc OB = 7 cm

Bài 5.a) ∠xOt =60o

b) ∠xOt lớn nhất là 90o

Các Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-sinh-gioi-toan-6.jsp