Cách sử dụng Also và Too trong tiếng AnhA. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh

    Cả alsotoo đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng được nhưng vị trí có khác nhau. Too thường được dùng hơn also.

 • also thường được đi theo động từ, đặt trước các động từ thường và sau trợ động từ.

  Ví dụ:

  - He is also an intelligent man.

  (Hắn cũng là một kẻ thông minh.)

  - They also work hard on Sunday.

  (Họ cũng làm việc vất vả vào chủ nhật.)

 • too thường được đặt ở cuối câu.

  Quảng cáo

  Ví dụ:

  - He is an intelligent man, too.

  They work hard on Sunday, too.

Các loạt bài khác: