Câu hỏi phủ định trong tiếng AnhA. Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

Câu hỏi phủ định (Negative Question) là câu hỏi có động từ viết ở thể phủ định, tức có thêm not sau trợ động từ.

Chúng ta dùng Câu hỏi phủ định đặc biệt trong các trường hợp:

 • Để chỉ sự ngạc nhiên:

   
  - Aren't you crazy? Why do you do that?
  Anh có điên không? Sao anh làm điều đó?
  
 • Diễn tả một lời cảm thán:

   
  - Doesn't that dress look nice! 
  Cái áo này đẹp quá!
  

  Như vậy, bản thân câu này không phải là câu hỏi nhưng được viết dưới dạng câu hỏi.

 • Khi trông chờ người nghe đồng ý với mình.

  • Trong các câu hỏi loại này, chữ not chỉ được dùng để diễn tả ý nghĩa câu, đừng dịch nó là không.

  • Người ta còn dùng Why với Câu hỏi nghi vấn để nói lên một lời đề nghị hay một lời khuyên.

  Quảng cáo
   
  - Why don't you lock the door? 
  Sao anh không khóa cửa?
  
  - Why don't we go out for a meal? 
  Sao chúng ta không đi ăn một bữa nhỉ?
  
  - Why don't you go to bed early? 
  Sao anh không đi ngủ sớm?
  

Các loạt bài khác: