Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng AnhA. Động từ khuyết thiếu COULD trong tiếng Anh

Dưới đây là các cách sử dụng của động từ khuyết thiếu COULD:

 • 1. COULD là thì quá khứ đơn của CAN.

  - She could swim when she was five.

 • 2. COULD còn được dùng trong câu điều kiện.

  - If you tried, you could do that work.

 • 3. Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN.

  - Can you change a 20-dollar note for me, please?

  Could you tell me the right time, please?

 • 4. COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.

  - His story could be true, but I hardly think it is.

  I could do the job today, but I'd rather put it off until tomorrow.

 • 5. COULD — WAS/WERE ABLE TO

  a. Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD thường được sử dụng hơn WAS/WERE ABLE TO.

  - He hurt his foot, and he couldn't play in the match.

  The door was locked, and I couldn't open it.

  b. Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD.

  - I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends.

Quảng cáo

Các loạt bài khác: