Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Circle the word whose bold part is pronounced differently from those of the other three.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. A. satisfaction       B. grade       C. animal       D. guarantee

2. A. beat       B. climb       C. debt       D. doubt

3. A. far       B. hard       C. scared       D. harvest

4. A. image       B. manage       C. character       D. temperature

5. A. butter       B. put       C. sugar       D. push

Circle the word whose stress is on the first syllable.

6. A. instead       B. humane       C. further       D. propose

7. A. discover       B. different       C. funeral       D. company

8. A. several       B. imprison       C. hospital       D. educate

9. A. qualify       B. surgery       C. abandon       D. animal

10. A. democracy       B. apartheid       C. habitually       D. presidency

Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.

11. Nobody knows exactly there is how much ________ left in the world.

A. power       B. natural resources       C. saving       D. beauty resources

Quảng cáo

12. Coal, oil and gas are some examples of __________ fuels.

A. electricity       B. water       C. fossil       D. power

13. If we don’t start __________ energy now, it will be too late.

A. wasting       B. passing       C. planting       D. saving

14. Commonly, __________ is used for lighting in modern society.

A. water       B. electricity       C. gas       D. wood

15. Nowadays, people are thinking of _______ energy as an alternative.

A. solar       B. Sun       C. Earth       D. Moon

Đáp án

1B 2A 3C 4D 5A
6C 7A 8B 9C 10D
11A 12C 13D 14B 15A

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa