Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 (Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 (Đề 2)

Bài 1. ( 4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x - 9 = -14

b) 2( x + 7 ) = -16

c) |x – 9| = 7

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

Bài 2. (4 điểm) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn:

a) -3 < x < 2

b) -2011 < x < 2011

Bài 3.

Cho x1 + x2 + x3 + ... + x2011 = 0 và

x1 + x2 = x3 + x4 = ... = x2009 + x2010 = 2. Tính x2011

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) x – 9 = -14

x = -14 + 9

x = -5

b) 2( x + 7 ) = -16

2( x + 7 ) = 2 . ( -8 )

x + 7 = -8

x = -8 – 7 = -15

c) | x – 9 | = 7

x – 9 = 7 hoặc x – 9 = -7

x = 7 + 9 hoặc x = -7 + 9

x = 16 hoặc x = 2

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

x – 5 = 0 hoặc x + 7 = 0

x = 5 hoặc x = -7

Bài 2.

a) -3 < x < 2 , x ∈ Z. Do đó : x ∈ { -2 ; -1 ; 0 ; 1 }

Tổng các số nguyên x là : -2 + (-1) + 0 + 1 = -2

b) -2011 < x < 2011; x ∈ Z. Do đó x ∈ { -2010 ; -2009 ; … ; 2009 ; 2010 }

Tổng các số nguyên x là : ( -2010 + 2010 ) + ( -2009 + 2009 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0

Bài 3.

Ta có: ( x1 + x2) + ( x3 + x4) + ... + ( x2009 + x2010)

= 2 + 2 + ... + 2 ( 1005 số hạng)

⇒ x1 + x2 + x3 + ... + x2009 + x2010 = 2010

Mà x1 + x2 + x3 + ... + x2011 = 0

Nên 2010 + x2011 = 0. Vậy x2011 = -2010

Các Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 phần Số học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-so-nguyen.jsp