Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 (Đề 2)

Bài 1. (3 điểm) Tính.

a) 5 + (-8).3

b) 4 + (-5)2

c) 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + ... + 801 – 802 – 803 + 804

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x – 2 = -6 + 17

b) x + 2 = -9 - 11

c) 2x + 5 = x – 1

d) |x – 4| = | -81 |

Bài 3. (2 điểm) Tìm x, y ∈ Z, biết:

a) xy = -31

b) (x – 2)(y + 1) = 23

Bài 4. (1 điểm) Chứng tỏ rằng không tồn tại các số nguyên x, y, z sao cho:

| x – 2y | + | 4y – 5z | + | z – 3x | = 2011

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 5 + (-8) . 3 = 5 + (-24) = -19

b) 4 + (-5)2 = 4 + 25 = 29

c) 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 801 – 802 – 803 + 804

= (1 – 2 – 3 + 4) + (5 – 6 – 7 + 8) + … + (801 – 802 – 803 + 804)

= 0 + 0 + … + 0 = 0

Bài 2.

a) x – 2 = -6 + 17

x – 2 = 11

x = 11 + 2 = 13

b) x + 2 = -9 – 11

x + 2 = -20

x = -20 – 2 = -22

c) 2x + 5 = x – 1

2x – x = -1 – 5

x = -6

d) | x – 4 | = | -81 |

x – 4 = 81 hoặc x – 4 = -81

x = 81 + 4 hoặc x = -81 + 4

x = 85 hoặc x = -77

Bài 3.

a) xy = -31

x 1 -1 31 -31
y -31 31 -1 1

b) (x – 2)(y + 1) = 23

x - 2 -1 1 -23 23
y + 1 -23 23 -1 1
x 1 3 -21 25
y -24 22 -2 0

Bài 4.

Ta có: | a | = a nếu a ≥ 0 và -a nếu a < 0, do đó |a| + a = 2a nếu a ≥ 0 và =0 nếu a < 0

Do vậy, nếu a ∈ Z, thì | a | + a là số chẵn

Áp dụng điều này, với x, y, z ∈ Z thì:

| x – 2y | + x – 2y + | 4y – 5z | + 4y – 5z + | z – 3x | + z – 3x là số chẵn

⇒ (| x – 2y | + | 4y – 5z | + | z – 3x |) + (-2x + 2y – 4z) là số chẵn

⇒ | x – 2y | + | 4y – 5z | + | z – 3x | là số chẵn

Mà 2011 là số lẻ. Vậy không tồn tại các số nguyên x, y, z sao cho:

| x – 2y | + | 4y – 5z | + | z – 3x | = 2011

Các Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 phần Số học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-so-nguyen.jsp