Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 11)Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 11)

Bài 1. (2 điểm) Tính

a) (4,53 . 0,2 + 6,165.3) :2,5

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
Quảng cáo

Bài 2. (2 điểm)

a) Tìm x biết: 50 : (x – 27 ) = 25

b) Tập hợp A = {500; 502;…….; 2012} có bao nhiêu phần tử?

Bài 3. (2 điểm)

a) Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp (****) × 9 = 1234*

b) Tìm số thự nhiên nhỏ nhất để khi nhân số đó với số 12345679 thì được một số gồm toàn số 6.

Bài 4. (2 điểm) Một đám ruộng hình chữ nhật có chu vi là 162m. Tính diện tích đám ruộng đó, biết rằng khi tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 10m thì đám ruộng trở thành hình vuông.

Bài 5. (2 điểm) Một hình thang có đáy lớn 8cm, đáy nhỏ 4cm. Nếu kéo dài đáy lớn sang đáy phải 3cm thì diện tích tăng thêm 6 cm3 . Tính diện tích hình thang chưa mở rộng.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Quảng cáo

a)(4,53 . 0,2 + 6,165.3) :2,5 = (0,906 +18,495) : 2,5 = 19,401 : 2,5 =7, 7604

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2.

a)50 : (x – 27 ) = 25

x – 27 = 50 : 25

x – 27 = 2

x = 29

b)Tập hợp A có (2012 - 500) : 2 + 1 = 757 (phần tử)

Bài 3.

a)Ta có 1234* ⋮ 9. Do đó: 1 + 2 + 3 + 4 + * = (10 + *) ⋮ 9 x = 8

Mà 12348 : 9 = 1372. Ta có phép tính hoàn chỉnh là : 1372 . 9 = 12348

b)Vì thừa số thứ nhất có 8 chữ số (số 123456789) nên tích của số này với một số tự nhiên khác 0 phải có ít nhất 8 chữ số.

Xét số: 66666666 :123456789 có dư (loại) (8 chữ số 6)

Ta có: 666666666 : 123456789 = 54 (thích hợp) ( 9 chữ số 6)

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất để khi nhân số đó với 123456789 thì được một số gồm toàn chữ số 6 là 54.

Bài 4.

Quảng cáo

Nửa chu vi đám ruộng là: 162 : 2 = 81 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là: 10 + 5 = 15 (m)

Chiều rộng đám ruộng là: (81 – 15 ) : 2 = 33 (m)

Chiều dài đám ruộng đó là: 33 + 15 = 48 (m)

Diện tích đám ruộng là : 33 . 48 = 1584 (m2)

Bài 5.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Phần mở rộng là hình tam giác có đáy 3 cm. diện tích 6cm2.

Do đó chiều cao phần mở rộng là: 6 . 2 : 3 = 4(cm)

Chiều cao phần mở rộng chính là

chiều cao hình thang, nên chiều

cao của hình thang là 4cm.

Diện tích hình thang khi chưa mở rộng là:

(4 + 8) . 4 : 2 = 24 (cm2)

Các Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-sinh-gioi-toan-6.jsp