Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 7)Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 7)

Bài 1. (3 điểm) Tính:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
Quảng cáo

Bài 2. (3 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x, biết rằng: 2x:16=22013

b) Ngày 20/11/2008 là ngày thứ Năm. Hỏi ngày 20/11/2018 là ngày thứ mấy?

Bài 3. (2 điểm) Ba người cùng làm một công việc thì sẽ hoàn thành công việc trong 2 giờ 40 phút . Nếu làm xong công việc, người thứ hai phải mất 12 giờ mới xong công việc. Hỏi người thứ 3 làm một mình thì phải mất bao nhiêu giờ mới xông công việc?

Bài 4. (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kỳ trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dài tại E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác AEF. Biết AF = 3cm, BC = 5cm, AB = 7cm

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Đáp án và Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Bài 1.

a) A = 1925

b) Số bị chia gồm 98 tổng, số 1 có mặt ở 98 tổng , số 2 có mặt ở 97 tổng, số 3 có mặt ở 96 tổng, số 4 có mặt ở 96 tổng…, số 97 có mặt ở 2 tổng, số 98 có mặt ở 1 tổng.

Do vậy số bị chia bằng 1.98+2.97+3.96+…+98.1 bằng số chia. Vậy B = 1

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

b) Từ 20/11/2008 đến 20/11/2018 có 10 năm trong đó có 2 năm nhuận là 2012 và 2016.

Như vậy trải qua: 365.10 +2 = 3652 (ngày), mà 3562 : 7 = 521 (dư 5)

Vậy ngày 20/11/2018 là ngày thứ 3.

Quảng cáo

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Các Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-sinh-gioi-toan-6.jsp