Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 9)Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 (Đề 9)

Bài 1. (6 điểm) Tính:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
Quảng cáo

Bài 2. (4 điểm)

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Hãy so sánh A và B

Bài 3. (4 điểm)

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 4 (3 điểm)

Trên đường thẳng xy lấy ba điểm: O; A; B sao cho OA = 5cm và OB = 13cm

Gọi M là trung điểm OA và N là trung điểm OB. Tính độ dài của MN?

Bài 5. (3 điểm)

Quảng cáo

Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ các tia Om, On trên hai nửa mặt phẳng đối nhau cố bờ là đường thẳng xy. Cho biết ∠mOy = 2 ∠nOy. Tìm số đo của góc ∠nOx = 3∠mOx . Tính số đo góc ∠mOn khi đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3.

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

b) Ta có 0 < a + b ≤ 18 nên 15 ≤ 8 + 7 + a + b ≤ 33 mà (8 + 7 + a + b) ⋮ 9

a + b = 3 hoặc a + b = 12 mặt khác a = b + 4 a – b = 4

a = 3, 5 và b = -0,5(loại) hoặc a = 8; b = 4 (thỏa mãn)

Vậy a = 8; b = 4.

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Trường hợp : Nếu A và B cùng phía đối với O thì

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 5.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Gọi số đo góc ∠nOy = a

Thì số đo góc ∠mOy = 2a

Nên số đo góc ∠nOx = 180 – a

Và số đo góc ∠mOx = 180 – 2a

Theo đề bài ta có:

∠nOx = 3∠mOx 180 – a = 3 (180 – 2a ) … a = 72

Vậy số đo góc ∠nOy = 72o

Khi đó số đo góc ∠mOn = 360o- (∠nOx + ∠mOy) = 360o-216o=144o

Các Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-sinh-gioi-toan-6.jsp