Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Bài giảng: Đề thi cuối học kì 1 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Học kì 1 - Năm học ....

     Môn Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Câu 1:  Kết quả phép tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)  là:

A. 1           

B. 3                     

C. -5           

D. 5

Câu 2:  Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) , khi đó hệ số tỉ lệ k là:

A. 1           

B. 3                     

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)            

D. 4

Câu 3:  Cho hình vẽ, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Cho hình vẽ, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Kết quả của phép tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Cho hàm số y = |2x - 1|, giá trị của hàm số tại x = -1 là:

A. 1           

B. -3                    

C. 3            

D. -1

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: (1,0 điểm)

 Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy.

Câu 3: (1,0 điểm) 

Cho hàm số y = f(x) = ax    (a ≠ 0)

a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 3)

b) Vẽ đồ thị ứng với giá trị a vừa tìm được.

Câu 4: (1,5 điểm)

Cho hình vẽ:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

a) Vì sao m // n ?

b) Tính số đo góc BCD.

Câu 5: (2 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) . Lấy điểm M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho MB = ME.

a) Tính số đo góc ACB.

b) Chứng minh ∆AMB = ∆CME.

Câu 6: (0,5  điểm)

Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1). Tìm x ∈ Z để B có giá trị nguyên.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 1:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A

Câu 2:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án C

Câu 3:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Theo hình vẽ ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (các góc đối đỉnh)

Chọn đáp án B

Câu 4:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Xét tam giác ABC và tam giác DGE có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Do đó: ΔABC = ΔDEG (c.g.c)

Chọn đáp án D

Câu 5:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A

Câu 6:

Thay x = -1 vào hàm số ta được:

y = |2.(-1) - 1| = |-3| = 3

Chọn đáp án C

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 2.

Gọi số máy của 3 độ lần lượt là  x; y; z ( x; y; z ∈ N*)

Theo đề ra ta có: z - y = 3                                              (0,25 điểm)

Vì số máy và thời gian làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Vậy số máy của 3 đội lần lượt là: 20; 12; 15 máy.                 (0,25 điểm)

Câu 3.

a) Vì đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(1; 3) nên: 

3 = a.1 ⇒ a = 3 : 1 = 3

Vậy hàm số là y = 3x với hệ số a = 3.              (0,5 điểm)

b) Đồ thị hàm số y = 3x đi qua A(1; 3)  và O(0; 0).

Vẽ đường thẳng đi qua A(1; 3)  và O(0; 0) ta được đồ thị của hàm số y = 3x.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Vậy đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng OA. (0,5 điểm)

Câu 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

a) Theo hình vẽ ta có: m ⊥ AB và n ⊥ AB

Do đó: m // n             (0,75 điểm)

b) Vì m // n

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 5.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

(0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chứng minh

a) Áp dụng định lý tổng 3 góc trong tam giác ABC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

b) Xét ∆AMB và ∆CME có:

AM = CM (M là trung điểm của AC)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (2 góc đối đỉnh)

MB = ME (gt)

Do đó: ∆AMB = ∆CME (c.g.c)              (1 điểm)

Câu 6.

Để B có nghĩa thì x ≥ 0 và x ≠ 1

B = Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)  giá trị nguyên khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)   là ước của 5.

⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) ∈ {-5;-1;1;5}                                       (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Vậy x ∈ {0; 4; 36} thì B đạt giá trị nguyên.                    (0,25 điểm)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-7.jsp


Nhóm học tập 2k8