Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài giảng: Đề thi cuối học kì 1 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Học kì 1 - Năm học ....

     Môn Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1.(1,0 điểm). Hãy viết chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau vào bài làm.

1. Nếu Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  thì x bằng :

A. 6                       

B. -36                          

C. 36                      

D. 12

2. Cho hàm số y = 5x2 – 2. Điểm nào sau  đây thuộc đồ thị hàm số trên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

3. Cho ΔABC có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3). Tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) cắt BC tại D.

Số đo Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) là: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

4. Cho ΔABC = ΔMNP. Biết AB = 10 cm, MP = 8 cm, NP = 7 cm. Chu vi của  là:

A. 30 cm                     

B. 25 cm                  

C. 15 cm              

D. 12,5 cm

         

Bài 2. (1,0 điểm).  Xác định tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

1.  Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2 thì y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2.

2. Trên mặt phẳng tọa độ, tất cả các điểm có hoành độ bằng 0 đều nằm trên trục tung.

3. Nếu hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

4. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng 2 góc trong không kề với nó của tam giác đó.

Bài 3. (2,0 điểm).

Câu 1: Thực hiện các phép tính :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tìm x biết :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài 4. (2,0 điểm).

Câu 1: Để làm một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân cùng làm thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ ? (Năng suất các công nhân là như nhau) .

Câu 2: Cho hàm số y = a.x (a ≠ 0). Biết rằng đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(-4; 1).

a.  Hãy xác định hệ số a;

b.  Các điểm M(4 ;-1) và N(2;3) có thuộc đồ thị của hàm số trên không ? Vì sao?

Bài 5.(3,0 điểm).  Cho có AB = AC; D là điểm bất kì trên cạnh AB. Tia phân giác của góc A cắt cạnh DC ở M, cắt cạnh BC ở I.

a) Chứng minh CM = BM.

b)  Chứng minh AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC.          

c)  Từ D kẻ DH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3).

Bài 6. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 3.|1 - 2x| - 5

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1: (1,0 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án C

2. Thay lần lượt tọa độ của các điểm ở đáp án vào hàm số:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  nên điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

+) C(2; -18)

5.22 - 2 = 18 ≠ -18 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

+) D(-1; 3)

5.(-1)2 - 2 = 3 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2.

Chọn đáp án D

3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  (AD là tia phân giác trong góc BAC)

Lại có góc ADC là góc ngoài tại đỉnh D của tam giác ABD nên theo tính chất góc ngoài của tam giác ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án B

4.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN = 10 cm; BC = NP = 7 cm; AC = MP = 8 cm.

Chu vi tam giác ABC là: AB + BC + AC = 10 + 7 + 8 = 25 cm.

Chọn đáp án B

Bài 2: (1,0 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

1. Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2 thì y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3).

2. Điểm O(0; 0) có hoành độ là 0 vừa thuộc trục hoành, và vừa thuộc trục tung.

3. Đúng theo trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác.

4. Đúng theo định lý góc ngoài của tam giác.

 

  Bài 3. (2,0 điểm).

Câu 1. (1,0 điểm).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2. (1,0 điểm).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài 4. (2,0 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm)

Gọi thời gian để 40 công nhân hoàn thành công việc đó là (giờ)  với 0 < x < 8   (0,25 điểm)

Vì cùng làm một công việc và năng suất các công nhân là như nhau nên số công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc, do đó ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy 40 công nhân thì hoàn thành công việc đó trong 7 giờ.     (0,25 điểm)

Câu 2( 1,0 điểm)

a)   Vì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4 ;1) nên ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) thì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4; 1). (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Bài 5. (3,0 điểm).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vẽ hình đúng, ghi GT, KL đúng (0,5 điểm)

a) Xét ΔABM và ΔACM có:

AB = AC (gt)                                               (0,25 điểm)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  (AI là tia phân giác của góc BAC)        (0,25 điểm)

AM cạnh chung                           (0,25 điểm)

Do đó  ΔABM = ΔACM (c.g.c).

Suy ra BM = CM (hai cạnh tương ứng)        (0,25 điểm)

b) Xét ΔABI và ΔACI có:

  AB = AC (gt)

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (AI là tia phân giác của góc BAC)       

  AI là cạnh chung.     

Do đó ΔABI = ΔACI (c.g.c).(0,25 điểm)

Suy ra BI = CI  (hai cạnh tương ứng).    (1)

và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (hai góc tương ứng).                  (0,25 điểm)    

+ Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (Vì là hai góc kề bù).   

Nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) suy ra  AI ⊥ BC  tại I. (2)  (0,25 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC.  (0, 25 điểm)

c)

+ Ta có: DH ⊥ BC (GT).

  AI ⊥ BC(chứng minh trên)

Suy ra DH // AI (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song )

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  ( vì là hai góc đồng vị ).  (3)               (0,25 điểm)

+ Ta lại có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)  (vì AI là tia phân giác của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)) .(4)

Từ (3) và (4) suy ra Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (0,25 điểm)

Bài 6: ( 1,0 điểm ).      

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy GTNN của biểu thức A là -5 đạt được khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)(0,25 điểm)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-7.jsp


Nhóm học tập 2k8