Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 1)

Bài 1. Xem hình bên, cho biết:

a) Tia AB nằm giữa hai tia nào?

b) Tia AC nằm giữa hai tia nào?

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 100o, ∠xOz = 50o

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Chứng tỏ tia Oz là phân giác góc xOy

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) Tia AB nằm giữa hai tia AC và AE ; AD và AE

b) Tia AC nằm giữa hai tia AB và AD; AD và AE

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có hai tia Oy, Oz và ∠xOz < ∠xOy (vì 50o < 100o) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.

b) Ta có: ∠xOz + ∠zOy = ∠xOy (vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy)

50o + ∠zOy = 100o

∠zOy = 100o - 50o

∠zOy = 50o

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và ∠xOz = ∠zOy = 50o nên tia Oz là tia phân giác của ∠xOy

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 2 phần Hình học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-goc.jsp