Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 3)

Bài 1. Vẽ tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh AC. Nối B với D.

a) Đoạn thẳng BD là cạnh chung của những tam giác nào?

b) Góc C là góc chung của những tam giác nào?

Bài 2. Cho hai góc kề bù xOz và zOy; biết ∠xOz = 100o. Chứng tỏ rằng ∠zOy = 4/5 ∠xOz

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Đoạn thẳng BD là cạnh chung của các tam giác BDA, BDC.

b) Góc C là góc chung của các tam giác CBD, CBA.

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Ta có: ∠xOz và ∠zOy là hai góc kề bù, do đó:

∠xOz + ∠zOy = 180o

100o + zOy = 180o

∠zOy = 180o - 100o

∠zOy = 80o

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 2 phần Hình học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-goc.jsp